Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XDark MessiahHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj nieznajomy.
rejestracjalogowanieFB

Historia ElfówPrzed Wielkim Kataklizmem wszystkie elfy Chedianu należały do jednego z trzynastu klanów. W każdym z klanów istniało kilka pod-klanów, zwanych Silami.

Przy nadawaniu dzieciom imion, ówczesne elfy postępowały z następującymi regułami:

Imię nadane de imię matki A ”nazwa klanu a” nazwa silu

Tak więc pełne imię elfki o imieniu Ete, córki Forbhailt, która należy do klanu Dorad i silu Czarny Pazur będzie brzmiało:

Ete de Forbhailt A`Dorad a`Czarny Pazur

Proszę zauważyć, że przy nazwie Silu znajduje się mała literka “a”, ponieważ Sil jest pod-klanem. W społeczności elfów imię to jest uznawane za Imię Królewskie lub Nazwisko. Używane jest jedynie podczas formalnych ceremonii, jak i oficjalnego przedstawiania elfów członkom innych klanów. Na co dzień elfy używają Zwykłego Imienia złożonego z imienia nadanego i nazwy klanu.
W tym wypadku imię Ete wyglądało by tak:

Imię nadane A`nazwa klanu: Ete A`Dorad

Pomimo rozwiązywania klanów i Sili, większość elfów stara się nadawać imiona według tego wzorca. Istnieje grupa „nowoczesnych” elfów, która stara się nadawać imiona zgodnie ze zwyczajami ludzi. Elfy te zazwyczaj mieszkają w miastach i mają styczność z ludźmi i krasnoludami, którzy bardzo rzadko rozumieją ideę klanów i Sili.

Klany ElfówPrzed Wielkim kataklizmem elfy żyły w separacji od innych ras i utrzymywały swoją suwerenność, dopóki płaciły daninę Cesarstwu Ursańskiemu. Elfy były jedną z nielicznych grup, które nie miały nic przeciwko wcieleniu do cesarstwa. Istnieją nawet pewne dowody, że same o to poprosiły. Większość kronik spisywano na specjalnym papierze zwanym Kuni. Papier ten robiony był z nieistniejącego już drzewa Kundis.
Same kroniki magazynowane były w centrum ziem elfów, zwanych At`rann, co oznacza "utopia" (dosłownie „Miejsce Olśnienia” lub „Miejsce Światła”; w języku elfów oba te wyrażenia znaczą to samo). Według starożytnych map miasto, At`rann znajdowało się 400 mil na południe od wieży Verihoffina. W dzisiejszych czasach miasto to znajdywałoby się dokładnie na dnie morza Verhoffina.
Ponieważ At`rann legło na dnie morza, uważa się, że wszytskie historyczne Kuni zostały zniszczone. Niektórzy twierdzą inaczej, mianowicie, że At`rann był świetnie chroniony przed zniszczeniem podczas Wielkiego Kataklizmu.
Są też tacy, którzy wierzą w istnienie pełnej, spisanej historii elfów zwanej Kronikami Kunicznymi. Uważają, że opisano tam losy wszystkich trzynastu klanów, łącznie z tajemniczym czternastym klanem, zwanym A`Rikdum. Wielu historyków urządzało ekspedycje na teren uważany za miejsce lokalizacji At`rann, starając się udowodnić jego istnienie. Jak dotąd żadna z ekspedycji nie odniosła sukcesu.
Bez tych kronik nie wiadomo praktycznie nic o historii elfów. Jedyne znane informacje to te, w których ich historia krzyżowała się z historią innych kultur.
Wiadomo, że Tharta A`Dorad, wódz elfiego klanu, poprosił straż Cesarstwa Ursańskiego, aby w elfim mieście Etendar stworzyła garnizon. Nie wiadomo kim był, ani dlaczego to zrobił. To co wiadomo o elfach pochodzi od nich samych. Większość to mity o elfich herosach. Być może któraś z ekspedycji odkryje prawdopodobne miejsce, w którym znajdował się At`rann i powróci z częścią Kronik Kunicznych.

© 2003-22 Kwasowa Grota. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie tekstów grafiki i innych materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie bez wyraźnej zgody autorów jest zabronione.
Komnaty "Might and Magic IX". Redakcja, kontakt